Att få en orosanmälan om att ens barn far illa

Ivar Arpi skriver i en krönika, i den nya nättidningen ”Bulletin” följande: Plötsligt ligger brevet från Socialtjänsten på hallmattan – någon har gjort en anonym orosanmälan om att mina barn far illa. Ett par veckor senare sitter två socialsekreterare och intervjuar mina barn utan att jag får vara med i rummet.

Länk till artikeln här

Alla medborgare i vårt land rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa. Detta gör man till socialtjänsten i den aktuella kommunen. Anställda i vissa myndigheter och verksamheter som berör barn och unga, har ett hårdare krav på sig. Här är man är skyldig enligt lag, att genast anmäla om man i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Läs vidare på Socialstyrelsens sida

Många föräldrar får uppleva detta, att någon oroar sig för deras barn till den grad, att de lämnar in en orosanmälan till Socialtjänsten. Skälet till detta kan vara

Från barnet position kan det vara viktigt att samhället runt omkring det, förväntas se och agera, om något inte upplevs riktigt som det ska. Det kan vara allt ifrån de egna föräldrarna, likväl som en granne, eller en kompis eller någon annan man kommer i kontakt med. Det är heller inte ovanligt att någon hör av sig till anonymt.

I lagen heter det anmälan men många kallar det för orosanmälan. Det är för att den som gör anmälan är orolig för hur du mår och har det och vill att du ska få det bättre om det är så.

När någon hör av sig till soc och gör en orosanmälan är det för att han eller hon är orolig för dig och för hur du mår.

Här kan du se mer om orosanmälningar och vad som händer när soc får en sådan: