Albanien och EU

I mars 2020 beslutade EU:s råd att inleda förhandlingar om medlemskap med Albanien och Nordmakedonien. I beslutet finns vissa villkor som huvudsakligen gällande rättsstaten och dess utvecklingen. Villkor som länderna måste uppfylla innan förhandlingarna kan inledas i på allvar.

Läs vidare här i europainformationen.fi

Det är ett komplicerat förfarande att bli medlem i EU. Det ansökande landet måste förutom att uppfylla villkoren för medlemskap men också införa EU:s lagstiftning.

De så kallade Köpenhamnskriterierna är de som anger att alla europeiska länder som uppfyller villkoren för medlemskap i EU, kan ansöka om medlemskap. Det sökande landet ska bland annat ha en fungerande marknadsekonomi, vara en stabil demokrati, följa rättsstatsprincipen, införa alla EU-regler och vara berett att införa euron.

Ett land som vill gå med i EU skickar en medlemsansökan till ministerrådet, som ber kommissionen att bedöma om landet klarar att uppfylla villkoren för medlemskap. Om kommissionen ställer sig positiv måste rådet sedan enas om ett förhandlingsmandat. Därefter inleds förhandlingarna formellt.

Den enorma mängd EU-regler som kandidatländerna måste anta som nationell lag, gör tar det lång tid att slutföra förhandlingarna.

Läs vidare här i EU:s egen sida: europa.eu

Albanien har förändrats mycket under de senaste årtiondena. Från en av de mer hårdföra kommunistiska diktaturerna i forna Östeuropa till idag, en åtminstone i formellt hänseende, demokrati. Men man står inför många utmaningar. Sida arbetar med ett reformsamarbete som syftar till att landet ska närma sig ett EU-medlemskap. Detta bland annat genom att utveckla marknadsekonomin, stärka demokratin och minska miljöpåverkan.

Läs vidare här på SIDA:s sida om detta!

I Nordmakedonien har frågan om den albanska befolkningens ställning varit en källa till konflikter länge. Och när Makedonien 1991 utropade nationell självständighet ökade motsättningarna. Detta skedde i samband med staten Jugoslaviens sammanbrott. Makedonierna utgör nästan två tredjedelar av invånarna i Nordmakedonien, medan en stor albanska minoritet omfattar ungefär en fjärdedel av befolkningen. Makedonierna är slaver och ortodoxt kristna medan de flesta albaner är muslimer.

Läs vidare på säkerhetspolitik.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.