Tullverket behöver nya lagar mot organiserad brottslighet

Smuggling bedrivs i dag i former som påminner om legal affärsverksamhet och Tullverket har inte den lagstiftning som behövs för att kunna agera effektivt mot den organiserade brottsligheten. Den redan tidigare snåriga och svårlästa lagregleringen har med tiden blivit allt svårare att tillämpa. Vi vill därför se en bred översyn av lagstiftningen som styr vårt arbete.

Läs debattartikel i DN av Generaldirektör Charlotte Svensson här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.