Vad skapar en generell tillit hos ett lands befolkning?

I en artikel med rubriken ” Vad vet migranter om Sverige” i tidskriften ”Kvartal” skriver Bi Puranen 27 augusti 2020 om ett starkt samband mellan hög utbildningsnivå och generell tillit till andra människor.

Andra faktorer som skulle kunna bidra till en stark tilltro, relateras det dock inte till i artikeln. Det borde ju rimligen kunna gå att exempelvis lika gärna lyfta fram en lång demokratisk tradition, en relativt sett stor frihet från korruption, ett tryggt välfärdssamhälle, en hög jämställdhet, och säkert ett antal parametrar till. Vi kanske skulle kunna betecknas sådant som nationalkulturella förutsättningar.

Artikeln också tar upp att det är troligt att invandrare med tiden ökar sin tilltro i vårt samhälle. Borde det inte tala för att det inte är enbart just utbildningsnivån som är den specifika faktorn här, utan en mer komplex bild, det handlar om.

Artikeln har en rubrik som leder i riktningen av att det är konkret kunskap det handlar om. ”Vad vet migranter om Sverige”, är själva rubriken.

Men kan det handla om ren kunskap? I Sverige får man inte slå sina barn och inte gifta bort dem. Bara för att nämna några kriterier som gäller här.

Är detta då bara en kunskapsfråga? Knappast! Självklart är det också så. Att komma till Sverige från en landsbygd i en totalitär stat gör att det finns mycket som borde vara angeläget från svensk sida, att upplysa om. Förhållanden är extremt olika.

Att överleva och fungera i en totalitär stat är så fundamentalt olika mot att födas, växa upp och leva i en sann demokrati.

Läs artikelnhttps://kvartal.se/artiklar/vad-vet-migranter-om-sverige/ här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.