EU behöver agera samlat mot Kinas övergrepp mot mänskliga rättigheter!

Kina har under det senaste halva århundradet utvecklats till en av världens mäktigaste ekonomier. Det har lett till en rad saker som vi hittills inte haft beredskap inför.

Bland all världens absurditeteter finns händelserna när dåvarande USA:s president Nixon besökte Kina. Och som därmed bidrog till att de frysta positioner mellan Kina och västvärden tinade. Samme Nixon som försökt sig på att på allvar bomba Vietnam sönder och samman. Då med skälet att kommunismen inte skulle hindras få bre ut sig!

Pragmatismen hade troligen som den ofta brukar göra. Politik blir underordnat mer alldagliga intressen. I socialisters och kommunisters världsbild är det alltid den cyniska kapitalismen som ligger bakom och styr den politiska agenda. ”Staten och kapitalet”, ni vet.

Så enkelt och lättförklarat allt blir. Men att all den handel som uppstått och som försett oss i västvärlden med allt av teknik, kläder som vi knappast hade vågat drömma om för några decemnner sedan. nu är det realiteteter.

Och samtidigt har Kina förmått lyfta upp stora delar av sin egen befolkning från ren fattigdom till i många fall en relativt hygglig standard.

Å ena sidan ha vi det goda att världen kan samarbeta, till allas nytta, men också en annan sida, när den ene parten vägrar respektera mänskliga rättigheter, utan kränker sin befolkning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.