Vad är det som hotar landets trygghet och välstånd?

Det finns en tuddelad syn på hur kriminalitet uppstår och vidmakthålls. Det är så lätt att förenkla dessa resonemang. Här hänvisas till en artikel, som syftar till att förklara att hotet mot vårt lands trygghet och välstånd ytterst har att göra med att Sveriges demografi har förändrats dramatiskt under 2000-talet. Inte bara till volymerna, utan också vad gäller sammansättningen. Den svenskfödda befolkningen har minskat medan främst mängden av människor med bakgrund från Mellanöstern och Afrika har ökat markant.

Det är frilansjournalisten Gunnar Sandelin som i Tidskriften Kvartal fått en artikel publicerad som länkas till nedan.

Läs artikeln här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.