Det här är Parisavtalet

Den 4 november 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris ikraft. Avtalet förhandlades fram under perioden 2011–2015 och beslutades vid COP21 i Paris i december 2015. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Läs vidare här på Naturvårdsverkets hemsida:

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet. På regerings hemsida samlar man all information om regeringens arbete kring Parisavtalet.

Läs vidare här på Regeringens hemsida:

Så här skriver Naturkyddsföreningen på sin sida: 2015 slöts ett historiskt avtal i Paris där alla världens länder kom överens om att gemensamt bekämpa klimatkrisen. Men vad lovades egentligen i Paris? Vad innebär löftena i praktiken? Och hur hänger de ihop med Sveriges egna klimatmål? Vi reder ut!

Läs vidare här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.