Åsikten: Rimliga frågor för kommissionen att leta svar på!

Nu har en kommission tillsatts för att utreda regeringens hanterande av pandemin. Det är ej klarlagt vilka frågor mer exakt som kommissionen ska söka svaret på. VÄRNA föreslår här ett antal frågor som borde kunna vara användbara. Håll till godo.

Regioner och kommuner har talat om otydlighet när det gäller riktlinjer och information från ansvarigt håll. Hade det varit möjligt att ge landet tydligare information?

Hur har ansvarsfördelningen sett ut mellan regering och involverade myndigheter?

Hur har uppdraget sett ut till berörda myndigheter?

Hos många har intrycket uppenbarligen varit att Folkhälsomyndigheten (FHM) systematiskt strävat efter tonat ner riskerna med pandemin. Om det varit ett medvetet val, har syftet varit att minska oron hos befolkningen?

Finns det skäl att anta att den ökade dödligheten i förorterna hade kunnat hindrats eller minskat betydligt om FHM hade gått ut med tidigare och tydligare information och riktlinjer till dessa grupper?

Inspektionen för vård omsorg (IVO) kom med en rapport andra veckan i juli som visar att 40 kommuner stod för 70 % av dödstalen i sina äldreboenden. Hur kan detta förklaras?

Under våren har den politiska oppositionen varit lågmäld när det gäller synpunkter på hur corona-krisen har hanterats. Och det var en period när den allmänna stämningen var sådan att det inte var rätt att vara kritisk. Har denna lågmäldhet varit gynnsam för bekämpande av pandemin eller ej.

Fredagen 17 juli uttalade Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson att 40% av stockholmarna kunde var immuna. När uttalande bemöts av norske forskaren Gunnveig Grødeland, dagen därpå, svarar Johan Carlson att det var baserat på ett resonerande. Hur många andra uttalande av Johan Carlson under denna vår bygger på eget ”resonerande” och vad bygger på fakta och kunskap?

Sverige övergav testning när fallen ökade dramatiskt. På en direkt fråga från en journalist till Anders Tegnell om det var meningsfullt att fortsätt testa, så kunde han inte se att det var det. Med tanke på att söka ökad kunskap om spridningen, och därmed kunna arbeta mer aktivt mot ökad smittspridning. Hade det kunnat finnas skäl att fortsätta testa?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.