Både katederundervisning och elevcentrering fungerar

I DN 3/7 2020, finns en debattartikel som beskriver att Skolforskningsinstitutet kommit fram till att katederundervisning och elevcentrerad undervisning är inte två ytterligheter som lärare måste välja mellan.

Man menar att katederundervisning och elevcentrerad undervisning ofta ställs mot varandra. Men i en ny rapport visar man att dessa perspektiv kan förenas och vara mer eller mindre lämpliga beroende på olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass. Och att undervisning av hög kvalitet snarare kännetecknas av att läraren gör en väl avvägda mix av de två perspektiven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.